Om Projektet

Mediating Terra Incognita er et huskunstnerprojekt, der i form af et workshopforløb har fundet sted vinter og forår 2013/2014 på en række gymnasieskoler tilknyttet netværket Globale Gymnasier.

MyPhone-Agua-Iceberg

Workshoppens formål var med Arktis som udgangspunkt og eksempel at  give anledning til refleksioner og problemstillinger knyttet til forskellige former for repræsentation af det utilgængelige, det fjerne og/eller det forestillede (ideale?). Dels ved at introducere til historiske såvel som nutidige italesættelser og billeder af Arktis. Dels ved at eleverne blev stillet en praktisk opgave, der bestod i at udvælge et sted og på en undersøgende og kritisk måde overveje, hvordan dette sted kunne være til stede som repræsentation.

I den forbindelse blev eleverne præsenteret for min billedkunstneriske praksis og mere generelt for forskellige billedkunstneriske værker og metoder. Begreber som overskridelse og det sublime, sted og virkelighed, repræsentation og mediering er desuden blevet introduceret. Disse begreber anvendes ofte i relation til kulturelle/sociale/æstetiske problemstillinger og overvejelser. Men forankret i temaet om Arktis er det tydeligt, at disse begreber også er relevante og komplekse inden for naturvidenskaben.  Arktis inviterer implicit til tematisk tænkning på tværs af faglige distinktioner. Det var således i udgangspunktet tanken at lade forskellige gymnasiefag understøtte huskunstnerworkshoppen og temaet om Arktis ved forud for workshoppen, eller efterfølgende, at beskæftige sig med supplerende baggrundsviden og faglige perspektiveringer. Dette har dog ikke været en forudsætning, og forløbet har derfor varieret en del fra workshop til workshop.

Definitionen af den praktiske opgave lød i udgangspunktet således:

Den praktiske opgave kan være direkte baseret på temaet om Arktis, men kan også være baseret på et sted i elevernes lokalområde omkring det enkelte gymnasium. Det kunne f.eks. være et sted afgrænset af hegn, vand, en motorvej eller et sted, der er utilgængeligt, fordi det er højt oppe eller langt nede – det kan sågar være et helt fiktivt sted. Opgaven består i at forestille eller genkalde sig et sted og overveje, hvordan det er/kan være til stede som repræsentation. Opgaven er desuden mediemæssigt begrænset til anvendelse af mobiltelefoner/tablets/bærbare computere.  Eleverne skal forholde sig til disse enheder som kulturbærende medier, der både kan producere lyd, billede, video og tekst. På en således mediebegrænset måde skal de overveje, hvordan deres udvalgte sted repræsenteres på en meningsfuld måde i overensstemmelse med intentionen.

Huskunstnersamarbejdet er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s