Hej!

fromwendy783

Hej!

Mit navn er Eva la Cour.

Jeg er billedkunstner og huskunstner hos Globale Gymnasier, vinteren 2013/2014.

Jeg har oprettet denne wordpress-blog for alle lærer og elever på Globale Gymnasiers skoler, men også andre interesserede.

Denne første post er info.

Den næste post vil indeholde link til et materiale som jeg har udvalgt til projektet.

Med tiden håber jeg dog at bloggen her vil forme sin egen udvidede materialesamling.

Jeg glæder mig rigtig meget til at komme igang!

Eva

kunstnere på isen arctic circle

MEDIATING TERRA INCOGNITA

Mediating Terra Incognita‘ er titlen på et huskunstnersamarbejde mellem Eva la Cour og Globale Gymnasier som forløber henover vinteren 2013/2014. Samarbejdet har Arktis som omdrejningspunkt og består af et 28 timers intensivt forløb fordelt over to-tre dage, tilrettelagt og afholdt på Globale Gymnasiers skoler, henover seks måneder. Over nogle dage arbejder eleverne med abstraktion, refleksion, teoretiske begreber og formidling gennem digitale medier. Dette vil ske i praksis, med fokus på de eksplorative og undersøgende processer i arbejdet med en opgave.

Tanken og forhåbningen med denne wordpress-blog er i den forbindelse, at have en digital platform, der kan fungere inspirerende forud for workshoppene.Blandt andet vil jeg hurtigst muligt uploade det kompendium/materiale som jeg har samlet til de konkrete workshops. Tanken med denne blog er dog i lige så høj grad, at have et sted at dele/samle op på diverse ting og sager, under og særligt efter hver enkelte workshop.

equiplist   MERE OM HUSKUNSTNERSAMARBEJDET:

Workshoppen skal give anledning til refleksioner og problemstillinger knyttet til repræsentationen af det utilgængelige, fjerne og/eller forestillede (ideale?).  Dels ved at introducere til historiske såvel som nutidige italesættelser og billeder af Arktis og Eva la Cours måde at beskæftige sig med dette i sin billedkunstneriske praksis. Dels ved at eleverne bliver stillet en praktisk opgave, der består i at udvælge et sted og på en undersøgende og eksperimenterende måde overveje hvordan dette sted kan være til stede som repræsentation. Begreber som overskridelse (og det sublime), repræsentation og mediering vil være centrale og vil blive introduceret. Begreber der måske hovedsageligt synes at kendtegne kulturelle/sociale/æstetiske problemstillinger og overvejelser, men forankret i temaet om Arktis er der mange måder at gå til og arbejde med disse begreber også fra naturvidenskabelige vinkler. ‘Arktis’ inviterer implicit til tematisk tænkning og introduktion af begreber og fænomener på tværs af faglige distinktioner. Det er således tanken at forskellige fag kan understøtte temaet om Arktis, ved – forud for workshoppen eller efterfølgende – at beskæftige sig med suplerende emner, overordnet baggrundsviden og faglige perspektiveringer. Det er dog ikke en forudsætning at temaet om Arktis indgår i undervisningen, men det er på denne måde at workshoppen henvender sig bredt til studieretninger indenfor alle tre hovedområder.

Den Praktisk Opgave: Den praktiske opgaven kan være direkte baseret på temaet om Arktis, men kan også være baseret på et sted i elevernes lokalområde omkring det enkelte gymnasium. Det kunne f.eks være et sted afgrænset af hegn, vand, en motorvej eller et sted, der er utilgængeligt, fordi det er højt oppe eller langt nede – det kan sågar være et helt fiktivt sted. Opgaven består i at forestille eller genkalde sig et sted, intuitivt og/eller rationelt, og overveje hvordan det er/kan være til stede som repræsentation. Opgaven er desuden mediemæssigt begrænset til anvendelse af mobiltelefoner/digitale tablets/bærbare computere.  Eleverne skal forholde sig til disse enheder som kulturbærende medier, der både kan producere lyd, billede, video og tekst. På en således mediebegrænset måde skal de overveje, hvordan deres udvalgte sted repræsenteres på en meningsfuld måde, i overensstemmelse med intentionen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s